Skikrets's Fun - My Walking Stick

Från dröm till mål

Posted Feb. 26, 2015, 11:21 p.m. By skikrets

Vad är din dröm? Är du på väg mot din dröm? Om inte, vad håller dig tillbaka? Om man försöker springa igenom en tät skog fastnar man i snåren. Vad består dina snår av? När du svarat på ovanstående frågor har du definierat din dröm och dina hinder. Du är hinderlöparen som vet vart du ska och vilka hinder du behöver ta dig över. Genast blir situationen mer överskådlig. Din dröm har blivit ett mål. Vilket är ditt främsta hinder och hur ska du ta dig över? När du vet det ska du sätta igång. Nu är du på väg mot målet.