Skikrets's Fun - My Walking Stick

Info

Posted Oct. 26, 2015, 11:34 p.m. By skikrets

Jag har märkt att när man pratar med en del människor är de alltid oerhört övertygade om att de har rätt angående det som man pratar om, oavsett hur mycket belägg de har för vad de säger, om den de pratar om faktiskt borde veta mer eller andra yttre omständigheter. Personligen kan jag tycka att det är lite märkligt, och att man istället borde inse sina egna begränsningar, både när det kommer till kunskap och förmåga att sätta ihop information till en helhet, vilket faktiskt leder till en slutsats.